KURATOR SPADKÓW NIEOBJĘTYCH - KURS DWUDNIOWY

Kurs dwudniowy  KURATOR SPADKÓW NIEOBJĘTYCH  w Krakowie,  7 – 8 grudnia 2019  (sobota-niedziela)  w godz. 9:00 – 15:00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji kursu „Kurator spadków nieobjętych” osoby, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami lub zarządzaniu nieruchomościami. Kurs organizowany we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Wykładowcy:

Henryk Rand                     Prezes Zarządu  Delegatury KIGN w Krakowie, Kurator Sądowy

Anna Jawień                      Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie

Beata Perska                     Wieloletni Kurator Sądowy

 

Program kursu „Kurator spadków nieobjętych” obejmować będzie zagadnienia dotyczące kurateli spadku

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

2. Przesłanki i tryb powołania kuratora

3) Zasady sprawowania kurateli

      - obowiązki kuratora spadku

4) Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

5) Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

6) Nadzór sądowy kurateli

7) Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

8) Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

      a) Poszukiwanie spadkobierców

             - archiwa

             - polskie placówki dyplomatyczne

             - instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

      b) Prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)

      c) Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

      d) Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

Koszt kursu:

Członkowie KIGN:                             990 zł brutto /1 os

Dla pozostałych osób:                     1.100  zł brutto /1 os

Miejsce  szkolenia:                           Kraków,  ul. Starowiślna 22

 CENA KURSU NIE OBEJMUJE NOCLEGU

Osoby zainteresowane kursem, prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych  e-mailem na adres  krakow@kign.pl  (karta do pobrania poniżej) najpóźniej do dnia 30.11.2019 r.  Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zapłata za kurs.

Pobierz: karta zgłoszenia 


Polub nas