ODWOŁANY KURS 21-21 LISTOPAD 2020 NA ZARZĄDCĘ SĄDOWEGO I KURATORA SPADKÓW NIEOBJĘTYCH

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju poniższy kurs zostaje przełożony na 2021 r.

Nowy termin zostanie wyznaczony najszybciej jak to będzie możliwe.

 

KURS DWUDNIOWY  „ZARZĄDCA SĄDOWY I KURATOR SPADKÓW NIEOBJĘTYCH”   21 - 22 LISTOPAD 2020       (sobota-niedziela)  w godz. 9:00 – 17:00,   KRAKÓW UL. STAROWIŚLNA 22 - przełożony na 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w kursie wekeendowm  „Zarządca sądowy  i kurator spadków nieobjętych”. Wskazane jest aby osoby, które posiadają min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Kurs organizowany przez Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Krakowie. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów KIGN.

Wykładowcy:

Anna Jawień                      Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie              

Henryk Rand                     Prezes Zarządu  Delegatury KIGN w Krakowie, Zarządca Sądowy 

Anna Gawlik                      Biuro Rachunkowe PRO CALCULO S.C.  Kraków                                       

Beata Perska                     Wieloletni kurator i Zarządca Sądowy

 PROGRAM KURSU

Z zakresu  zarządu sądowego:

1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postepowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).                                     

2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.                                                             

3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.                                                            

 4. Procedura objęcia zarządu sądowego.                                                                                                    

  5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu                         

a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych
b) współdziałanie z właścicielami
c) współdziałanie z sądem.                                                                                                                              

 6. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego                                                                           

a) sprawozdawczość przed sądem
b) skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.                                              

7. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.                                                                                                            

8. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).                                                  

9. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.                                                

10. Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji konfliktów.                                                    

11. Techniki wywierania wpływu.                                                                                                                   

  12. Case study.

 

 Z zakresu kurateli spadków nieobjętych:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

2. Przesłanki i tryb powołania kuratora

3) Zasady sprawowania kurateli

     - obowiązki kuratora spadku

4) Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

5) Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

6) Nadzór sądowy kurateli

7) Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

8) Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

     a) Poszukiwanie spadkobierców

          - archiwa

          - polskie placówki dyplomatyczne

          - instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

     b) Prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)

     c) Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

     d) Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

 

KOSZT KURSU:

Członkowie KIGN:                          1.500,- zł brutto /1os

Osoby niezrzeszone w KIGN :      1.700 zł brutto /1os

Miejsce Kursu:                               Kraków  ul. Starowiślna 22

CENA KURSU NIE OBEJMUJE NOCLEGU

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: e-mail: krakow@kign.pl                              

tel: +48 /12/412 50 73, 601 473 862

 Karta zgłoszenia uczestnictwa:  pobierz

 

 

Polub nas