KURS DWUDNIOWY „KURATELA SĄDOWA

KURS DWUDNIOWY  „KURATELA SĄDOWA"

22-23 kwiecień  2017  (sobota-niedziela)  w godz. 9:00 – 15:00

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym kursie „Kuratela sądowa” osoby, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami lub zarządzaniu nieruchomościami. Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

 

Wykładowcy:

Henryk Rand                     Prezes Zarządu  Delegatury KIGN w Krakowie, Kurator Sądowy

Anna Jawień                      Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie

Beata Perska                     Wieloletni Kurator Sądowy

 

Program kursu „Kuratela sądowa” obejmować będzie zagadnienia dotyczące kurateli spadku, w tym:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

2. Przesłanki i tryb powołania kuratora

3) Zasady sprawowania kurateli

      - obowiązki kuratora spadku

4) Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

5) Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

6) Nadzór sądowy kurateli

7) Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

8) Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

      a) Poszukiwanie spadkobierców

             - archiwa

             - polskie placówki dyplomatyczne

             - instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

      b) Prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)

      c) Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

      d) Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

 

Koszt kursu:

Członkowie KIGN:                990 zł brutto /1os

Dla pozostałych osób:         1100 zł brutto /1os

Miejsce Kursu:                    Kraków, Atelier Aparthotel, ul. Topolowa 40

 

UWAGA !

Osoby, które ukończyły kurs „Zarządca Sądowy” w Delegaturach KIGN otrzymują rabat 40 % od ceny brutto.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Polub nas