KURS ZARZĄDCY SĄDOWEGO 14 - 15 maja 2016

KURS DWUDNIOWY „ZARZĄDCA SĄDOWY"

14 - 15 maja 2016 (sobota-niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

 Osoby z min. trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu nieruchomościami serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym kursie „Zarządca sądowy”. Kurs organizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości Inwestycyjnych w Krakowie oraz Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów KIGN.

 

Wykładowcy:

Henryk Rand                     Prezes Zarządu Delegatury KIGN w Krakowie, Zarządca Sądowy

Anna Gawlik                      Biuro Rachunkowe

Anna Koźlińska                 Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Beata Perska                    Wieloletni kurator i Zarządca Sądowy

 

Program kursu „Zarządca sądowy” obejmować będzie

 1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postepowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
 2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
 3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
 4. Procedura objęcia zarządu sądowego .
 5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
 6. a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych
 7. b) współdziałanie z właścicielami
 8. c) współdziałanie z sądem
 9. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego
 10. a) sprawozdawczość przed sądem
 11. b) skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
 12. c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości
 13. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 14. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa)
 15. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.
 16. Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji konfliktów.
 17. Techniki wywierania wpływu.
 18. Case study

 

Koszt kursu:

Członkowie KIGN:            990 zł brutto /1os

Dla pozostałych osób:  1 100 zł brutto /1os

Pliki do pobrania:

 

 

 

Polub nas