Kraków, 8 pażdziernik 2015 - Spotkanie poświęcone wykorzystaniu środków unijnych na rzecz nieruchomości. Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych MARR.

W dniu 8 października 2015 godz. 17:00 odbyło się spotkanie organizowane z ramienia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Krakowie, którego celem było przybliżenie tematyki wykorzystywania środków unijnych zarówno na rzecz nieruchomości, którymi się Państwo opiekujecie, jak też bezpośrednio w przedsiębiorstwach, w których Państwo pracujecie.

Po wstępnej wypowiedzi Prezesa Delegatury KIGN w Krakowie p. Henryka Randa  wystąpił z prelekcją na temat funduszu celowego MARR Pan Marek Budzik Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Fundusz  ten przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych, przyznawany na remonty budynków i inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową.

W trzeciej części spotkania wykład o pozyskiwaniu środków unijnych poprowadził Pan Dariusz Pierzak, właściciel Firmy doradczo-szkoleniowej.  Omówił szczegółowo możliwości pozyskania środków dla wspólnot mieszkaniowych (np. termomodernizacje, odnawialne źródła energii, rewitalizacja obiektów zabytkowych, in.), oraz pozyskania środków na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych właścicieli i pracowników firm sektora MŚP ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 finansowanych bonami szkoleniowymi.

 Galeria zdjęć:

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4

 

 

Polub nas